Description

  1. Gọi để xác nhận đặt phòng của quý khách trước một ngày.
  2.  Trong trường hợp đặt phòng của bạn không được xác nhận trong vòng 3 giờ đồng hồ,Xin vui lòng liên hệ đặt cuộc gọi (+84) 12 6666 1000
  3. Bàn đặt sẽ được sắp xếp theo thứ tự.
  1. Loading ...