Contact Us

Tom Yum Restaurant Logo

Tom Yum Thai Restaurant & Cafe

Hương vị thực sự của Thái tại Việt Nam

Địa chỉ : 65 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5,

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline : 012 6666 1000

Mail : [email protected]

Website : www.tomyumthai.com

Facebook: www.facebook.com/tytrestaurant

Captcha:
13 + 2 =